TIETOSUOJASELOSTE (V1)

Päivitetty: 17.5.2018

Länsilinjat Konsernin asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Länsilinjat Konserni Oy, Patamäenkatu 6, 33900 Tampere

Yhteyshenkilö: Harri Liimatainen, p. 044 410 8008; harri.liimatainen@lansilinjat.fi

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterin käyttötarkoitus on asiakastietojen ylläpitäminen, sopimusten mukaisten palvelujen tuottaminen asiakkaille sekä markkinointi. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn oikeutukset perustuvat suostumukseen, sopimukseen tai oikeutettuun etuun.

Rekisteröidyt henkilöt: Länsilinjat Konsernin asiakkaat.

Rekisteröidyt tiedot: Henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä erillisiä henkilötietoja kuten passinnumero, asiakkaan tilinumero, passin viimeinen voimassaoloaika, kansalaisuus, erityisruokavaliot, liikuntarajoitteet sekä viisumihakemusta varten tarvittavat erilliset lomakkeet ja liitteet.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteröity.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät yhteistyökumppanit kuten lentoyhtiöt, hotellit, linja-autoyhtiöt, matkatoimistot, laivayhtiöt sekä kotimaiset ja ulkomaalaiset viranomaiset ja lähetystöt

Tietojen siirto EU/ETA alueen ulkopuolelle: Tietoja siirretään tai luovutetaan kolmansiin maihin poikkeusperusteisesti sopimuksen täytäntöönpanoon pohjautuen.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
A. Manuaalinen arkisto: Manuaalista rekisteriä säilytetään lukitussa arkistokaapissa.
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta erilaisin teknisin ratkaisuin kuten virus ja haittaohjelmien torjunnalla, palomuuriratkaisuilla ja käyttäjätunnuksilla. Organisaation sisäisesti suojaus on toteutettu tietojen käyttöoikeusportaikolla.

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tietopyynnöt tulee esittää tietosuojasta vastaavalle yhteyshenkilölle ja niihin vastataan 30 päivän kuluessa tietopyynnön saapumisesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojensa korjaamista. Tietojen korjauspyynnöt tulee esittää tietosuojasta vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyviin oikeuksiin vetoaminen tulee esittää tietosuojasta vastaavalle yhteyshenkilölle kirjallisena.