TIETOSUOJASELOSTE (V1) Päivitetty: 17.5.2018

Länsilinjat Konsernin markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä: Länsilinjat Konserni Oy, Patamäenkatu 6, 33900 Tampere

Yhteyshenkilö: Harri Liimatainen, p. 044 410 8008; harri.liimatainen@lansilinjat.fi

Rekisterin nimi: Markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterin käyttötarkoitus on palvelujen markkinointi. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai oikeutettuun etuun.

Rekisteröidyt henkilöt: Länsilinjat Konsernin markkinoinnin kohderyhmät.

Rekisteröidyt tiedot: Henkilön nimi ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteröity.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja luovutetaan markkinointitoimistoille ja postille.

Tietojen siirto EU/ETA alueen ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansiin maihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
A. Manuaalinen arkisto: Manuaalista rekisteriä säilytetään lukitussa arkistokaapissa.
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta erilaisin teknisin ratkaisuin kuten virus ja haittaohjelmien torjunnalla, palomuuriratkaisuilla ja käyttäjätunnuksilla. Organisaation sisäisesti suojaus on toteutettu tietojen käyttöoikeusportaikolla.

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tietopyynnöt tulee esittää tietosuojasta vastaavalle yhteyshenkilölle ja niihin vastataan 30 päivän kuluessa tietopyynnön saapumisesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojensa korjaamista. Tietojen korjauspyynnöt tulee esittää tietosuojasta vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyviin oikeuksiin
vetoaminen tulee esittää tietosuojasta vastaavalle yhteyshenkilölle
kirjallisena.